0624844355‬ info@adomed.nl

Arbeidsdeskundig onderzoek

Iedereen is gebaat bij passend werk

Als bevlogen, onafhankelijk arbeidsdeskundige bied ik u een arbeidsdeskundig onderzoek met een advies dat praktisch en toegankelijk is.

Het einddoel van de re-integratie van uw zieke werknemer is, voor zover mogelijk, werkhervatting in passend werk. Ik zorg ervoor dat u de mogelijkheden op terugkeer naar passend werk direct inzichtelijk krijgt. Of dit nu bij de eigen werkgever is, of op de vrije arbeidsmarkt. Daarmee wordt voorkomen dat uw werknemer een beroep moet doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als hij na twee jaar ziekte nog niet is hervat.

Menselijke maat

De menselijke maat biedt uw werknemer richting en perspectief op werk dat past bij de individuele belastbaarheid zodat wordt voorkomen dat uw werknemer baanverlies lijdt. Ik stel mij daarbij op als onafhankelijk adviseur, ik heb geen belang bij de uitkomst van het arbeidsdeskundig onderzoek.

En daar zit direct het voordeel voor de werkgever: er wordt actief geadviseerd op schadelastbeperking. Slim, want zo bespaart u op verzuimkosten.

Lonend advies

Het verrichten van arbeidsdeskundig onderzoek past bij de onderzoeksplicht die u als werkgever heeft. Ik ken de socialezekerheidswetgeving en adviseer u op de juiste momenten de juiste stappen te zetten. Dat is prettig voor alle partijen én voorkomt loonsancties. Verder kijk ik of u in aanmerking komt voor voorzieningen, subsidies of vergoedingen. Dat loont!

Het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden vindt meestal plaats rond het omslagmoment van het eerste naar het tweede ziektejaar van de werknemer, of zoveel eerder dat duidelijk is dat de werkbelasting van het eigen werk niet langer past bij de individuele belastbaarheid. Het arbeidsdeskundig onderzoek dient te voldoen aan de beoordelingskaders van het UWV in aanloop naar de WIA-beoordeling.

Verbinding tussen mens, werk en wetgeving

Om arbeidsdeskundige vraagstukken aan te pakken richt ik mij op de verbinding tussen mens, werk en wetgeving, de weging van de werkbelasting en de individuele belastbaarheid van uw werknemer en ik adviseer u over de mogelijkheden voor passend werk. Dat kan betekenen dat ik u adviseer aanpassingen of voorzieningen in te zetten om het eigen werk beter passend te maken bij de individuele belastbaarheid van uw werknemer, dat ik u adviseer de re-integratie te vervolgen in een andere functie bij de eigen werkgever die beter aansluit bij de individuele belastbaarheid van uw werknemer en ik overweeg of een traject moet worden gestart om samen met een re-integratiecoach te zoeken naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Als bevlogen, onafhankelijk arbeidsdeskundige bied ik u een arbeidsdeskundig onderzoek met een advies dat praktisch en toegankelijk is.

Het einddoel van de re-integratie van uw zieke werknemer is, voor zover mogelijk, werkhervatting in passend werk. Ik zorg ervoor dat u de mogelijkheden op terugkeer naar passend werk direct inzichtelijk krijgt. Of dit nu bij de eigen werkgever is, of op de vrije arbeidsmarkt. Daarmee wordt voorkomen dat uw werknemer een beroep moet doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als hij na twee jaar ziekte nog niet is hervat.

Menselijke maat

De menselijke maat biedt uw werknemer richting en perspectief op werk dat past bij de individuele belastbaarheid zodat wordt voorkomen dat uw werknemer baanverlies lijdt. Ik stel mij daarbij op als onafhankelijk adviseur, ik heb geen belang bij de uitkomst van het arbeidsdeskundig onderzoek.

En daar zit direct het voordeel voor de werkgever: er wordt actief geadviseerd op schadelastbeperking. Slim, want zo bespaart u op verzuimkosten.

Lonend advies

Het verrichten van arbeidsdeskundig onderzoek past bij de onderzoeksplicht die u als werkgever heeft. Ik ken de socialezekerheidswetgeving en adviseer u op de juiste momenten de juiste stappen te zetten. Dat is prettig voor alle partijen én voorkomt loonsancties. Verder kijk ik of u in aanmerking komt voor voorzieningen, subsidies of vergoedingen. Dat loont!

Het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden vindt meestal plaats rond het omslagmoment van het eerste naar het tweede ziektejaar van de werknemer, of zoveel eerder dat duidelijk is dat de werkbelasting van het eigen werk niet langer past bij de individuele belastbaarheid. Het arbeidsdeskundig onderzoek dient te voldoen aan de beoordelingskaders van het UWV in aanloop naar de WIA-beoordeling.

Verbinding tussen mens, werk en wetgeving

Om arbeidsdeskundige vraagstukken aan te pakken richt ik mij op de verbinding tussen mens, werk en wetgeving, de weging van de werkbelasting en de individuele belastbaarheid van uw werknemer en ik adviseer u over de mogelijkheden voor passend werk. Dat kan betekenen dat ik u adviseer aanpassingen of voorzieningen in te zetten om het eigen werk beter passend te maken bij de individuele belastbaarheid van uw werknemer, dat ik u adviseer de re-integratie te vervolgen in een andere functie bij de eigen werkgever die beter aansluit bij de individuele belastbaarheid van uw werknemer en ik overweeg of een traject moet worden gestart om samen met een re-integratiecoach te zoeken naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Vertrouwelijke gesprekken

Concreet heb ik een gesprek met de werkgever, waarin het verloop van de afgelopen periode van arbeidsongeschiktheid wordt besproken, de individuele belastbaarheid van uw werknemer, het eigen werk van uw werknemer en de andere re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever.

Naast het gesprek met de werkgever heb ik een gesprek met uw werknemer. Hierin worden de individuele belastbaarheid van uw werknemer, het verloop van de afgelopen periode van arbeidsongeschiktheid, het eigen werk en de werkbelasting die daarin voorkomt en de mogelijkheden die uw werknemer zelf ziet voor re-integratie, zowel bij de eigen werkgever als ook op de arbeidsmarkt, besproken. Als de situatie daarom vraagt wordt ook de werkplek van uw werknemer bezocht.

De gesprekken worden, vanwege de vertrouwelijke aard van de onderwerpen, apart van elkaar gevoerd. Op verzoek van werkgever en werknemer kan gezamenlijk worden afgesloten.

Indien nodig heb ik daarnaast overleg met de bedrijfsarts om de individuele belastbaarheid van uw werknemer helder te krijgen.

Na beide gesprekken heb ik voldoende informatie om de conclusies vast te leggen over de passendheid van het eigen en ander werk, en een vervolgadvies te geven. De arbeidsdeskundige rapportage volgt binnen enkele dagen na de gesprekken en die wordt verzonden naar werkgever en werknemer. Er wordt geen vertrouwelijke informatie vastgelegd omwille van de privacy van uw werknemer.

Hoe dan ook, mijn inzet is voorkomen dat uw zieke werknemer langdurig uitvalt en hem of haar langs de snelste weg weer aan passend werk te helpen. Daar is iedereen bij gebaat!

Ongeveer twee jaar geleden stopte onze vaste arbeidsdeskundige voor GGZ Rivierduinen. Ik was naarstig op zoek naar een goede vervanger. Deze heb ik gevonden in Shirley. Inmiddels heeft Shirley ongeveer 50 arbeidsdeskundig onderzoeken (kunnen er ook meer zijn) voor ons uitgevoerd. Het is heel prettig dat Shirley zich snel de organisatiestructuren, systemen en cultuur eigen maakte wat de samenwerking ten goede komt.

Shirley wordt door de medewerkers als een prettig mens ervaren met aandacht voor de problemen waar medewerkers tegen aan lopen, zowel werk als privé gerelateerd. Hiernaast levert zij arbeidsdeskundige rapporten af waarin wij als werkgever voldoende kader vinden om de re-integratie voort te zetten. Er zit weinig tijd tussen de aanvraag van een arbeidsdeskundig onderzoek en het uiteindelijke rapport.

Wij ervaren dat medewerkers het soms niet eens zijn met de conclusies. Vaak geeft dit aanleiding tot overleg met de bedrijfsarts om beperkingen bij te stellen, iets dat pas ten tafel komt als het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd. Shirley zorgt vervolgens met een gesprek en duidelijke uitleg voor acceptatie, wat voor de werkgever weer makkelijker is voor het vervolg van het re-integratie traject.

Nu hoop ik dat Shirley niet te veel opdrachten krijgt zodat ze voor ons behouden blijft.

Nico van Rossum

Casemanager verzuim, Rivierduinen

Sinds 2019 verzorgt Shirley Rijneveld voor Buro Obol arbeidsdeskundige onderzoeken. Buro Obol is een landelijk arbeidsdeskundig bureau. Shirley beschikt over parate kennis van de sociale zekerheid, werkt snel en rapporteert helder!

Michel van Lookeren

Eigenaar, Buro Obol